دیدار دانشجویان با رهبری|کلیپ کده

دیدار دانشجویان با رهبری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
رهبری: این آقایان کاغذهایی دارند که من نمی توانم بخوانم
دانشجویان: جانم فدای رهبر