رباعی شماره ۱۵ خیام با صدای محمد معتمدی|کلیپ کده

رباعی شماره ۱۵ خیام با صدای محمد معتمدی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
این کوزه چو من عاشق زاری بوده است//

در بند سر زلف نگاری بوده ست//

این دسته که بر گردن او می بینی//

دستی ست که برگردن یاری بوده ست