رشادت شهید تیموری از زبان همکارش|کلیپ کده

رشادت شهید تیموری از زبان همکارش نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اظهارات یکی از جانبازان حفاظت سپاه درباره نحوه شکست عملیات داعش در مجلس و تغییر مسیر آنها بدلیل رشادت شهید تیموری!