رفتن خبرنگار بی بی سی به منطقه تحت حکومت طالبان|کلیپ کده

رفتن خبرنگار بی بی سی به منطقه تحت حکومت طالبان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
خبرنگار بی بی سی با لباس محلی به دیدن طالبان رفت