رنسانس ادبی|کلیپ کده

رنسانس ادبی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
جلسه ادیبان که یکی از آنها در مورد شیوه نظام آموزشی و درس هایی که در مدارس آموزش داده میشود گلایه دارد…