رهبری ( مدظله العالی ) افسران جنگ نرم آتش به اختیار|کلیپ کده

رهبری ( مدظله العالی ) افسران جنگ نرم آتش به اختیار نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
وای اگر خامنه ای ( مدظله العالی ) ارتش جهان نتوان جوابم دهد

آماده ایم تا بر عهدی که بسته ایم استوار بمانیم

آنتی آمدنیوز