روایتی شنیده نشده از نبرد نیروهای امنیتی و تروریست ها|کلیپ کده

روایتی شنیده نشده از نبرد نیروهای امنیتی و تروریست ها نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روایتی شنیده نشده از لحظات نفسگیر نبرد نیروهای امنیتی و تروریست های حادثه مجلس را از زبان یکی از نیروهای امنیتی حاضر در صحنه مشاهده می نمایید.