روایت جالب یکی از کارکنان مجلس در روز حمله داعش|کلیپ کده

روایت جالب یکی از کارکنان مجلس در روز حمله داعش نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روایت جالب و شنیدنى یکی از کارکنان مجلس كه در روز حمله داعش ، پشت دَر مخفى شده و داعشی ها او را ندیدن..