روایت خوش شانس ترین فرد در ساختمان مجلس از حمله تروریستی!|کلیپ کده

روایت خوش شانس ترین فرد در ساختمان مجلس از حمله تروریستی! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آیا میدانید در دفتری که داعش در آن فیلمش را منتشر کرد فرد دیگری هم حضور داشته؟!