روایت رهبرانقلاب از انتخابشان به عنوان رهبری +لحظه رأی|کلیپ کده

روایت رهبرانقلاب از انتخابشان به عنوان رهبری +لحظه رأی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
رهبر انقلاب درباره انتخابشان به عنوان رهبری پس از امام می فرمایند: با التماس به درگاه خداوند دعا کردم اگر این مسئولیت اندکی برای دین و آخرتم زیان دارد، اتفاق نیفتد.