روایت شاهدان عینی از حادثه تروریستی در مجلس|کلیپ کده

روایت شاهدان عینی از حادثه تروریستی در مجلس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
پس از حادثه تروریستی تهران مستندی از روایت شاهدان عینی حادثه آماده نمایش شده است.