روایت نرگس كلباسی از فقر و وضعیت بد كودكان هند|کلیپ کده

روایت نرگس كلباسی از فقر و وضعیت بد كودكان هند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روایت نرگس كلباسی در برنامه ماه عسل، از فقر ناباورانه و وضعیت بد رفتار با كودكان معلول در هند