روایت یکی از کارکنان مجلس که داعشی ها او را ندیدند!|کلیپ کده

روایت یکی از کارکنان مجلس که داعشی ها او را ندیدند! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
یکی از کارکنان مجلس در حادثه تروریستی هفدهم خرداد در ساختمان مجلس حضور داشته و با مخفی شدن پشت در اتاقش، جان سالم به در برده است.