روایت یک شاهد عینی از حمله تروریستی در مجلس|کلیپ کده

روایت یک شاهد عینی از حمله تروریستی در مجلس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مسئول دفتر یکی از نمایندگان مجلس که در زمان حمله تروریست ها حاضر بوده است، روایتی از آن ساعات پرالتهاب بیان کرده است.