روایت یک شاهد عینی از حمله تروریستی در مجلس|کلیپ کده

روایت یک شاهد عینی از حمله تروریستی در مجلس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روایت یک شاهد عینی ازحمله تروریستی در مجلس | مسئول دفتر یکی از نمایندگان مجلس که در زمان حمله تروریست ها در ساختمان حضور داشته، روایتی از آن ساعات پرالتهاب بیان کرده است.