روحانی:در این انتخابات باخدایم عهد کردم و به میدان آمدم|کلیپ کده

روحانی:در این انتخابات باخدایم عهد کردم و به میدان آمدم نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا