روحانی: باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار برود|کلیپ کده

روحانی: باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار برود نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روحانی: باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار برود و اقتصاد هدف اصلی شود