روحانی: رهبری به شنیدن صدای رسای مردم اهتمام دارند|کلیپ کده

روحانی: رهبری به شنیدن صدای رسای مردم اهتمام دارند نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روحانی : امام راحل و مقام معظم رهبری به شنیدن صدای رسای مردم اهتمام داشته و دارند