روحانی : انتخابات، هدیه دنیای غرب نیست|کلیپ کده

روحانی : انتخابات، هدیه دنیای غرب نیست نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
روحانی : انتخابات، هدیه دنیای غرب نیست؛ امیر مومنان (ع) مبنای حکومت خود را خواست و آرای مردم می دانست