کلیپ روستای هندی به دلیل کمبود توالت، "ترامپ" نامگذاری شد

روستای هندی به دلیل کمبود توالت، "ترامپ" نامگذاری شد نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
در هندوستان، یک روستا به خاطر ساخت چاه های فاضلاب بیشتر و کمبود توالت به اسم"روستای ترامپ" نام گذاری شد.

 دانلود فیلم با لینک مستقیم