زمزمه ها-گروه خزان با صدای مجتبی عسگری|کلیپ کده

زمزمه ها-گروه خزان با صدای مجتبی عسگری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
زمزمه ها
شعر: دکتر شفیعی کدکنی
آواز: مجتبی عسگری
آهنگساز: سامان صادقیان
اعضای گروه:
روح اله الله دادی: نی
ذبیح الله وحید: کمانچه آلتو
میثاق نهرپور: عود
سامان صادقیان: تار
محمد جمشیدی: تنبک
پویان جمشیدی: سازهای کوبه ای