زنده یادحبیب محبیان|کلیپ کده

زنده یادحبیب محبیان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
زنده یادحبیب محبیان اسطوره صدامعرفت باخدابودن وانسانیت موزیک زیبایی رااجراکردندکه بهترین موزیک وترانه های ایشون هستش بعدازآهنگ مادر..که وسط دقیقه دوم این موزیک چنان زیباوکشیده میخواندکه مخاطب رابه وجودخدویگانگی ومظلومیت نگاه میدارد..به احترام حبیب محبیان رحمته الله وعلیه این موزیک راگوش بدهیدوفاتحه بفرستیدونوربه قبرش بباره