زیر گرفتن عابران پیاده در لندن|کلیپ کده

زیر گرفتن عابران پیاده در لندن نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
▪️شاهدان می گویند یک ون سفید رنگ در پل لندن، با سرعت به میان مردم آمده و دست کم پانزده نفر را زیر گرفته است.
گمان می رود این حرکت، تروریستی باشد.