#ساختمان_ممتاز ؛تحقق رقابت سالم در صنعت ساختمان"|کلیپ کده

#ساختمان_ممتاز ؛تحقق رقابت سالم در صنعت ساختمان" نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
#ساختمان_ممتاز چیست؟

همراه با محمدرضا نجیمی مدیرکل نظارت وکنترل ساختمان شهرداری شیراز
ببینید