ساخت موزیک با نرم افزارwalk band از(حجت الله کاراندیش)|کلیپ کده

ساخت موزیک با نرم افزارwalk band از(حجت الله کاراندیش) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نرم افزار walk bandیک نرم افزار کامل جهت آهنگسازی می باشد،که با ورود به بخشmulti track synthوپس از آن به new songبا ثبت نام آهنگ،میزان ضرب آهنگ،مدت زمان وسرعت موزیک وزدن کلیدokوارد صفحۀ اصلی موزیک سازی شد.دراین برنامه قابلیت دسترسی به کلیۀ سازهای کلاسیک اعم از پیانو،ویلن،استرینگ،فلوت،ترومپت،ساکسیفون،گیتار،ویلنسل،بلز ومتالفون ،جاز و…وجود داردکه با انتخاب یک به یک می توان لاین به لاین ضبط کرد.