سازآموز -قطعه گل سنگم -آموزش گیتار|کلیپ کده

سازآموز -قطعه گل سنگم -آموزش گیتار نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
رسیتال هنرجویان
هنرجو : نادیا اخوان
مدرس : فرتاش

جهت رزرو کلاس به وب سایت سازآموز مراجعه کنید.
www.sazamooz.com