ساز جادویی چنگ ارجان پس از ۳۵۰۰ سال نواخته شد!|کلیپ کده

ساز جادویی چنگ ارجان پس از ۳۵۰۰ سال نواخته شد! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
‫ این ساز قدیمی پس از هزاران سال باز سازی شده‬ –