ساز و آواز شوشتری|کلیپ کده

ساز و آواز شوشتری نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
آواز : استاد فاضل جمشیدی
جواب آواز تار : وحید عزیزی
تاریخ اجرا : خرداد ۱۳۹۶