سجاد حقگو موزیک کلیدساز|کلیپ کده

سجاد حقگو موزیک کلیدساز نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تنطیم و نوازنده تار و بم تار سجاد حقگو
خواننده: سعید پور محمد