سخنان مامور مجروح شده حفاظت سپاه از شکست عملیات داعش|کلیپ کده

سخنان مامور مجروح شده حفاظت سپاه از شکست عملیات داعش نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
سخنان یکی از ماموران مجروح شده حفاظت سپاه در عملیات ضدتروریستی در مجلس، از شکست عملیات داعش