فیلم سخنرانی مدیر عامل ستاد دیه کشور در مراسم گلریزان تبریز

سخنرانی مدیر عامل ستاد دیه کشور در مراسم گلریزان تبریز نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
سخنرانی مدیر عامل ستاد دیه کشور در چهاردهمین مراسم گلریزان تبریز