دانلود فیلم سخن های مامان و خواهر ستار بهشتی در جشن تدفین پدر – ۷ اسفند ۱۳۹۳

سخن های مامان و خواهر ستار بهشتی در جشن تدفین پدر – ۷ اسفند ۱۳۹۳ نمایش آنلاین و دانلود فیلم و کلیپ
Source: https://www.facebook.com/Freedom.Messenger
حرف های گوهر عشقی و سحر بهشتی مامان و خواهر ستار بهشتی در جشن تدفین پدر ستار

پدرم در سومین روز درگذشت برادرم سکته کرده بود

 دانلود فیلم با لینک مستقیم