سرنا استاد فقید شامیرزا مرادی و دهل فرزندشان شاهرضا|کلیپ کده

سرنا استاد فقید شامیرزا مرادی و دهل فرزندشان شاهرضا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
محمد مرادی (شامیرزا)، آوینیون فرانسه، مروارید اقیانوس، دورود لرستان