سریع ترین پیانونوازی جهان: رکورد تازه گینس|کلیپ کده

سریع ترین پیانونوازی جهان: رکورد تازه گینس نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
بیشتر بخوانید: http://www.724press.com/culture-art/7298