سلیم موذن زاده- روضه شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام|کلیپ کده

سلیم موذن زاده- روضه شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
Turki Farsi Arabi mourning for Imam Ali. by: salim moazzen zadeh
Imam Ali sinezeni mersiye ses: selim muezzin zade
لطمیة للامام علی ابن ابی طالب – سلیم موذن زاده
مداحی حضرت امام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام از سلیم موذن زاده