سنتورنوازی متفاوت استاد مجید کیانی|کلیپ کده

سنتورنوازی متفاوت استاد مجید کیانی نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
استاد مجید کیانی سنتور را به شیوه قدما و به صورت اصیلش مینوازد. این چهره ماندگار مهمان یازدهمین اپیزود از برنامه تلویزیونی راز بود.