سونوگرافی سه بعدی جنین|کلیپ کده

سونوگرافی سه بعدی جنین نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تحلیل دست و انگشتان جنین در سونوگرافی انومالی یا همان غربالگری سه ماهه دوم كه به صورت سه بعدی انجام گرفته است.