سوگ آوا|کلیپ کده

سوگ آوا نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
تبریز امروز: هنری پرسل نوای سوگ را در سال ۱۶۹۵ به پایان برد ؛ در پایان سه قطعه شعر بر روی آن گذارد که تنظیم نهایی آن در جشن تدفین خودش در همان سال مورد استفاده واقع شد.