#سیزده_بدر|کلیپ کده

#سیزده_بدر نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
گزارش از پویش مردمی منطقه سیاخ دارنگون برای پاکسازی محیط زیست به ابتکار اداره آموزش و پرورش منطقه در روز سیزده بدر ۱۳۹۶