سیستم کامل Audison|کلیپ کده

سیستم کامل Audison نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
هدیونیت : KENWOOD X400
کامپوننـت : Audison K6
باند تاقچه عقب : Audison APX690
آمپلی فایـر : Audison AV Quattro
پــروسـسـور : Audison Bit One
خارن : کانکشن یک فاراد
سیم کشی : کانکشن
" کیفیت را احـساس کنید"