سیگنال امنیتی به روحانی/مستند عدم کفایت بنی صدر و برکناری از ریاست جمهوری!|کلیپ کده

سیگنال امنیتی به روحانی/مستند عدم کفایت بنی صدر و برکناری از ریاست جمهوری! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
سیگنال امنیتی به روحانی/مستند برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا به وسیله آیت الله خمینی! – شبکه تصویری ایرانیان