شادمهر_روزسرد|کلیپ کده

شادمهر_روزسرد نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
نگاه کنی برات چی مونده از شکست پلایی که یه شب پشته سرت شکست
ندونی از خودت کجا فرار کنی ندونی با دلت بایدچه کارکنی

به این فک کنی چجوری برگردی بپرسی از خودت کجا گمم کردی
شاید یه روز سرد شاید یه نیمه شب دلت بخواد بشه برگردی به عقب