شاعری که پیش رهبری «فتنه» برپا کرد!|کلیپ کده

شاعری که پیش رهبری «فتنه» برپا کرد! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
مهدی جهاندار در دیدار شنبه شب با رهبری شعری