شروع حرکت آزمایشی اولین قطار بدون راننده در چین|کلیپ کده

شروع حرکت آزمایشی اولین قطار بدون راننده در چین نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
این قطار با استفاده از چرخ و بی نیاز از ریل خط های سفید را دنبال میکند