شهر راهبردی «البعاج» در مرز سوریه آزاد شد|کلیپ کده

شهر راهبردی «البعاج» در مرز سوریه آزاد شد نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
http://www.iribnews.ir/fa/news/1660458