شگرد عجیب سارق برای سرقت پول های دستگاه خودپرداز|کلیپ کده

شگرد عجیب سارق برای سرقت پول های دستگاه خودپرداز نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
پلیس ضمن بی سابقه دانستن چنین موردی گفته است که این سارق برای رسیدن به این دستگاه خودپرداز حدود ۵ کیلومتر جاده پیموده است.