شیندلرز لیست اثر جان ویلیامز جهت تست ویولن ویلن ویلون|کلیپ کده

شیندلرز لیست اثر جان ویلیامز جهت تست ویولن ویلن ویلون نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
اجرای بخشهایی از شیندلرز لیست اثر جان ویلیامز به وسیله استاد فرزاد صیدی جهت یكیز وبولنهای دست ساز حرفه ای در اختیار بنده تماس ٠٩١٢٢٩٠٥٦١١ اینستاگرام سازهای دست ساز violin_violon_shop