صادق (رفیق با تشدید)|کلیپ کده

صادق (رفیق با تشدید) نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
دوش به دوش ا بچگی پشت به پشت تو خستگی تلخ و شیرین اشک و آه قد کشیدیم تا به ماه