صحبت های دانشمند در مورد سوءاستفاده از رهنمود های رهبری!

صحبت های دانشمند در مورد سوءاستفاده از رهنمود های رهبری! نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
صحبتهای جنجالی دانشمند
مردم جنس ایرانی آشغال بخرن که مثلا از تولید ملی حمایت کنن؟آشغالای ایرانخودرو که افغانیا هم نمیخرن رو بخرن؟هدف مسئولین حفظ جیبشونه..
.mp4