صف خودروهای قطر برای خروج از عربستان

صف خودروهای قطر برای خروج از عربستان نمایش آنلاین کلیپ با سرعت بالا
صف خودروهای سواری و باری در حال خروج از عربستان و ورود به قطر از مرز زمینی "سلوی" یا "ابوسمره". این تنها مرز زمینی قطر است/ سعودی ۱۴ روز به قطری ها فرصت خروج داده.
.mp4